ฟังเพลง โหลดเพลง :พจนานุกรม Black Vanilla แบล็ควานิลลา

พจนานุกรม Black Vanilla แบล็ควานิลลาฟังเพลง โหลดเพลง :พจนานุกรม Black Vanilla แบล็ควานิลลา

เนื้อเพลง เพลง พจนานุกรม Black Vanilla

อย่าเลยเธอ อย่าทําแบบนั้นเลย อย่าทําเหมือนว่าเรายังเป็น…download
..เพื่อนกันอยู่ บอกตรงๆว่ามันไม่ง่ายด้าย มองตาฉันสักที่ได้ไหม ก็จะรู้
วันเวลา ที่เราเคยผูกพัน จะมองยังไงฉันก็ยังเห็นเธอเหมือนเคย
ให้เปลี่ยนคนรักเป็นเพื่อนเฉยๆ มันง่ายมากเลย..ง่ายตรงไหน?…

จะผิดไหม ถ้าฉันจะไปให้ไกลจากตรงนี้ เมื่อยิ่งพบก็ยิ่งทําใจ…
ไม่ลงสักวัน.. อยากให้รู้ว่าไม่มีทางหรอก ให้เป็นเพือนกัน
คํานี้ไม่มีในพจนานุกรม ….. ของคนเป็นแฟนเก่า

โกรธก็ทิ้งเมสเสจก็ลบไป อยากจะหนีให้ไกลที่เห็นเธอกับเขา
วันเวลา ที่เราเคยผูกพันจะมองยังไงฉันก็ยังเห็นเธอเหมือนเคย
ให้เปลี่ยนคนรักเป็นเพื่อนเฉยๆ มันยากมากเลย รู้เอาไว้..

จะผิดไหม ถ้าฉันจะไปให้ไกลจากตรงนี้ เมือยิ่งพบก็ยิ่งทําใจ…
ไม่ลงสักวัน อยากให้รู้ว่าไม่มีทางหรอก ให้เป็นเพือนกัน
คํานี้ไม่มีในพจนานุกรม ของคนเป็นแฟนเก่า
เข้าใจไหม เธอ

จะผิดไหม ถ้าฉันจะไปให้ไกลจากตรงนี้ เมื่อยิ่งพบก็ยิ่งทําใจ…
ไม่ลงสักวัน อยากให้รู้ว่าไม่มีทางหรอก ให้เป็นเพื่อนกัน
คํานี้ไม่มีในพจนานุกรม ของคนเป็นแฟนเก่า
หาเท่าไรไม่เจอ

~ by 0michaeljackson0 on July 5, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: