ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง: หรือว่าเธอไม่รู้ Zeal ซีล เพลงประกอบละครมหาชนชาวแฟลต

หรือว่าเธอไม่รู้ Zeal ซีล เพลงประกอบละครมหาชนชาวแฟลตฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง: หรือว่าเธอไม่รู้ Zeal ซีล เพลงประกอบละครมหาชนชาวแฟลต

เนื้อเพลง:หรือว่าเธอไม่รู้ (เพลงประกอบละคร มหาชนชาวแฟลต)
คำร้อง บอย ตรัย ภูมิรัตน์ download เพลง หรือว่าเธอไม่รู้ Zeal ซีล เพลงประกอบละครมหาชนชาวแฟลต
ทำนอง เป๊ก ปราชญ์ พงษ์ไชย
เรียบเรียง ZEAL

อาจจะเป็นเพราะว่าใกล้เกินไป
จนเหมือนไม่แคร์กันเท่าไร
อาจจะเป็นเพราะว่าฉันลืมไป
ไม่รู้ว่าเธอก็น้อยใจ

คง..มีบางครั้ง ที่ฉันไม่นึกถึงใจเธอบ้างเลย
แต่ขอ..อย่าโกรธเลย หรือว่าเธอไม่รู้

เพราะฉันรักเธอมากกว่าใคร ถึงเป็นอย่างนี้
เพราะส่วนลึกในใจของฉัน
นั้นมีแต่เธอคนดี ไม่ใช่ใคร
เพราะฉันรักเธอขนาดนี้ รู้ตัวบ้างไหม
มองให้ลึกมองที่หัวใจ
ไม่ว่ามันเป็นยังไง มันเป็นเพราะว่ารักเธอ

อย่าเพิ่งเบี่ออย่าเพิ่งคิดรำคาญ
ที่ฉันเอาใจไม่ค่อยเป็น
อาจเป็นแค่การสื่อสารที่มัน
ตรงข้ามหัวใจ เท่านั้นเอง

คง..มีบางครั้ง ที่ฉันไม่นึกถึงใจเธอบ้างเลย
แต่ขอ..อย่าโกรธเลย หรือว่าเธอไม่รู้

เพราะฉันรักเธอมากกว่าใคร ถึงเป็นอย่างนี้
เพราะส่วนลึกในใจของฉัน
นั้นมีแต่เธอคนดี ไม่ใช่ใคร
เพราะฉันรักเธอขนาดนี้ รู้ตัวบ้างไหม
มองให้ลึกมองที่หัวใจ
ไม่ว่ามันเป็นยังไง มันเป็นเพราะว่ารักเธอ

คง..มีบางครั้ง ที่ฉันไม่นึกถึงใจเธอบ้างเลย
แต่ขอ..อย่าโกรธเลย หรือว่าเธอไม่รู้

เพราะฉันรักเธอมากกว่าใคร ถึงเป็นอย่างนี้
เพราะส่วนลึกในใจของฉัน
นั้นมีแต่เธอคนดี ไม่ใช่ใคร
เพราะฉันรักเธอขนาดนี้ รู้ตัวบ้างไหม
มองให้ลึกมองที่หัวใจ
ไม่ว่ามันเป็นยังไง มันเป็นเพราะว่ารักเธอ

มองให้ลึกมองที่หัวใจ
ไม่ว่ามันเป็นยังไง ไม่ว่ามันเป็นยังไง
ให้รู้แค่ว่ารักเธอ..

โค้ดเพลง: หรือว่าเธอไม่รู้ Zeal ซีล เพลงประกอบละครมหาชนชาวแฟลต

<script language=”javascript1.1″ src=”http://hits.truehits.in.th/action/p0027040.js”></script&gt;              <object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”468″ height=”170″><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><param name=”movie” value=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0903490901″><param name=”quality” value=”high”><param name=”wmode” value=”transparent”><param name=”FlashVars” value=”songid=0903490901&albumid=6018″ /><embed src=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0903490901&#8243; allowScriptAccess=”always” quality=”high” FlashVars=”songid=0903490901&albumid=6018″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”468″ height=”170″></embed></object><br /><a href=”http://izeemusic.gmember.com&#8221; title=”ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic”>ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic</a>

~ by 0michaeljackson0 on July 14, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: