ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐ

ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐ

เนื้อเพลง:ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐdownload mp3 ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐ
เนื้อร้อง กายสิทธิ์ วัฒนไชยา
ทำนอง/เรียบเรียง ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์
มองดูน้ำที่ไหลไป มันไหลไปไม่มีวันย้อนคืน
จากตรงนี้ที่ฉันยืน มองเห็นเธอไม่มีวันย้อนมา

จะบอกกับเธอว่าเสียใจ ขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหา
แต่ว่ามันก็ช้า รักคงไหลเลยไปไกล ได้แค่ฝัน

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉัน…รักเธอ

จากตรงนี้ ยังพบเจอ ยังเห็นเธอ ยังคงได้ทักทาย
แต่วันนี้ มันเหมือนไกล มันแสนไกล และมองได้แค่ตา

จะบอกกับเธอว่าเสียใจ ขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหา
แต่ว่ามันก็ช้า รักคงไหลเลยไปไกล ได้แค่ฝัน

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉัน…รักเธอ

อยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืน ที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกาย
อยากเป็นคนนั้น ครึ่งวันก็ดีใจ ได้เอาใจใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่าน
ได้บอกว่าฉัน…รักเธอ

โค้ดเพลง:ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐ

<script language=”javascript1.1″ src=”http://hits.truehits.in.th/action/p0027040.js”></script><object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”474″ height=”374″><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><param name=”movie” value=”http://music.gmember.com/player/html_player_vdo/swf/player_vdo.swf?0903491001″><param name=”quality” value=”high”><param name=”wmode” value=”transparent”><param name=”FlashVars” value=”mvid=0903491001&albumid=5484″ /><embed src=”http://music.gmember.com/player/html_player_vdo/swf/player_vdo.swf?0903491001&#8243; allowScriptAccess=”always” quality=”high” FlashVars=”mvid=0903491001&albumid=5484″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”474″ height=”374″></embed></object><br /><a href=”http://izeemusic.gmember.com&#8221; title=”ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic”>ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic</a>

download link

~ by 0michaeljackson0 on July 20, 2009.

One Response to “ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:ที่ฉันเคยยืน น้ำชา ชีรณัฐ”

  1. ที่ฉันเคยยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: