ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:กลัวความมืด ดิว THE STAR 5

กลัวความมืด ดิว THE STAR 5ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:กลัวความมืด ดิว THE STAR 5

เนื้อเพลง:กลัวความมืด – ดิว THE STAR 5โหลดเพลง - กลัวความมืด - ดิว The Star 5

เพิ่งรู้ในคืนเงียบงัน…
และทำให้ใจคนทั้งคนสั่น
ฉันเห็นเรื่องราวทุกตอน ภาพเธอยังย้ำ
มันเฝ้าคอยย้อน ย้อนมาทำร้าย

เปิดไฟทุกดวงไว้ แต่ข่มหัวใจไม่ได้
ความเข้มเข้มแข็งอยู่ไหน …ไม่ชอบที่เป็นแบบนี้

กลัวความมืด ทุกครั้งไม่กล้าหลับตา
นับตั้งแต่เธอ… เลิกลา อ่อนแอทุกนาที
ไม่รู้อีกกี่คืนต้องฝืนอย่างนี้
ต้องเป็นอย่างนี้ อยากรู้สักที…
ช่วยฉันสักที กลับมาได้ไหม

ทุกวินาทีที่เดิน รุ้ไหมมีใคร… อ้างว้างเหลือเกิน
นอนหลับไม่ไหว ทุกครั้งก๊ยังไม่ชิน
นึกๆยังหวังให้เธอได้ยินเสียง คนใจสลาย

เปิดไฟทุกดวงไว้ แต่ข่มหัวใจไม่ได้
ความเข้มเข้มแข็งอยู่ไหน ไม่ชอบที่เป็นแบบนี้…

กลัวความมืด ทุกครั้งไม่กล้าหลับตา
นับตั้งแต่เธอ… เลิกลา อ่อนแอทุกนาที
ไม่รู้อีกกี่คืนต้องฝืนอย่างนี้
ต้องเป็นอย่างนี้ อยากรู้สักที…
ช่วยฉันสักที กลับมาได้ไหม

กลัวความมืดทุกครั้งไม่กล้าหลับตา
นับตั้งแต่เธอเลิกลา อ่อนแอทุกนาที…
ไม่รู้อีกกี่คืนต้องฝืนอย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้
อยากรู้สักที ช่วยฉันสักที กลับมาได้ไหม
กลับมาได้ไหม…

โค้ดเพลง:กลัวความมืด – ดิว THE STAR 5

<script language=”javascript1.1″ src=”http://hits.truehits.in.th/action/p0027040.js”></script&gt;              <object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”468″ height=”170″><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><param name=”movie” value=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0903229602″><param name=”quality” value=”high”><param name=”wmode” value=”transparent”><param name=”FlashVars” value=”songid=0903229602&albumid=5781″ /><embed src=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0903229602&#8243; allowScriptAccess=”always” quality=”high” FlashVars=”songid=0903229602&albumid=5781″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”468″ height=”170″></embed></object><br /><a href=”http://izeemusic.gmember.com&#8221; title=”ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic”>ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic</a>

~ by 0michaeljackson0 on July 23, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: