ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ

แค่ได้คิดถึง ญารินดาฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอdownload แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ

เนื้อเพลง:แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ
คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง BRUNO BRUGNANO
ตั้งแต่ครั้ง ที่เราจากกัน แสนไกล
เหตุและผล มากมาย ไม่เคยสำคัญ
เท่ากับความรู้สึก ที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ
แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน
อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ
นั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอ
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย
ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย
ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
หยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกัน
ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ
และก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา
ได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟัง
และทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตา
ยิ่งเวลารู้สึกไม่มีไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย
ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย
ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย
ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย
ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ
และจะคิดถึงเธอตลอดไป

โค้ดเพลง:แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ

<script language=”javascript1.1″ src=”http://hits.truehits.in.th/action/p0027040.js”></script&gt;              <object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”468″ height=”170″><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><param name=”movie” value=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0100868301″><param name=”quality” value=”high”><param name=”wmode” value=”transparent”><param name=”FlashVars” value=”songid=0100868301&albumid=818″ /><embed src=”http://music.gmember.com/player/html_player_music/swf/player_music_adplus.swf?0100868301&#8243; allowScriptAccess=”always” quality=”high” FlashVars=”songid=0100868301&albumid=818″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”468″ height=”170″></embed></object><br /><a href=”http://izeemusic.gmember.com&#8221; title=”ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic”>ฟังวิทยุออนไลน์ ที่ izeemusic</a>

download link

~ by 0michaeljackson0 on July 27, 2009.

One Response to “ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:แค่ได้คิดถึง ญารินดา เพลงประกอบภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ”

  1. เพราะ ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: