ฟังเพลง เนื้อเพลง โค้ดเพลง โหลดเพลง-เสียงลมหายใจ ปราโมทย์ วิเลปะนะ

เสียงลมหายใจ ปราโมทย์ วิเลปะนะฟังเพลง เนื้อเพลง โค้ดเพลง โหลดเพลง-เสียงลมหายใจ ปราโมทย์ วิเลปะนะ

เนื้อเพลง เสียงลมหายใจ–ปราโมทย์ วิเลปะนะโหลดเพลง เสียงลมหายใจ ปราโมทย์ วิเลปะนะ

เธอไม่ผิด ที่ทิ้งฉันไป
ไม่เป็นไรถ้าความพอใจของเราต่างกัน
ไม่ต้องห่วง ฉันเกิดมาเพื่อรักเพียงเธอเท่านั้น
และยังจะยังทำหน้าที่ต่อไป

* แค่อยากรู้ ว่าเธอยังเป็นสุขใจ
ลมหายใจ ยังสดใสเหมือนเคยได้ฟัง
แค่อยากรู้ ว่าคนที่อยู่ข้างเธอนั้น
ยังรักและแคร์เธออยู่ใช่ไหม

** ที่โทรมาแค่อยากจะฟังเสียงลมหายใจ
แค่อุ่นไอที่ผ่านตามสายก็เหมือนใกล้กัน
ที่โทรมาแค่อยากจะฟังเสียงลมหายใจ
คนเคยรักกัน ไม่ต้องพูดอะไร
แค่ได้ยินเสียงเธอหายใจก็สุขพอ

ยังเหมือนเก่า ที่เคยเข้าใจ
เป็นอะไรถ้าเธอพอใจให้เป็นยังนั้น
ไม่ก้าวก่าย แค่ห่วงใยไกลๆดวงใจของฉัน
และยังเหมือนเดิมตลอดไป

ซ้ำ *,**
ที่โทรมาแค่อยากจะฟังเสียงลมหายใจ
แค่อุ่นไอที่ผ่านตามสายก็เหมือนใกล้กัน
ที่โทรมาแค่อยากจะฟังเสียงลมหายใจ
คนเคยรักกัน ไม่ต้องพูดอะไร
อยากฟังเสียงเธอหายใจ อย่างตอนเรารักกัน

โค้ดเพลง เสียงลมหายใจ ปราโมทย์ วิเลปะนะ

<object width=”300″ height=”90″> <param name=”movie” value=”http://embed.you2play.com//you2play/flash/song_player2.swf”></param&gt; <param name=”FlashVars” value=”_SID=5308&autostart=1″></param> <param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param> <embed src=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player2.swf&#8221; width=”300″ height=”90″ FlashVars=”_SID=5308&autostart=1″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” movie=”http://embed.you2play.com/you2play/flash/song_player2.swf”></embed></object&gt; <br /><a href=”http://www.you2play.com/player/media_type,song/id,5308/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&#8243; target=”_blank”>ฟังเพลง เสียงลมหายใจ  <br />Powered by you2play.com</a>

download link

~ by 0michaeljackson0 on August 6, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: