ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:เวรกรรม พริกไทย

โหลดเพลง เวรกรรม พริกไทยฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:เวรกรรม พริกไทย

เนื้อเพลง เวรกรรม พริกไทยโหลดเพลง เวรกรรม พริกไทย

ฉันเป็นคนไม่ยอมใครๆ…แต่ไหนแต่ไรอย่างไร
แต่ฉันต้องยอมให้เธอทุกที…ทุกครั้งที่เธอนอกใจ

ได้แต่คิดว่าตอนนี้ไปว่าฉันไม่ทน เธอทําได้ฉันก็ทําได้
มีสิทธ์ใช่ไหม…ฉันจะมีร้อยเลยคอยดู
แต่แล้วก็ถึงเวลาจริงๆ…ทํายังไงก็ทําเธอไม่ลง…

มันคงเป็นเวรกรรม…ที่ทําให้ฉันได้เจอกับเธอ
จงรักภักดีเสมอ…แค่คิดจะมีใคร…ยิ่งทําไม่ลง
จะต้องต้อมใจ…แค่ไหนเมื่อเธอมีใครกี่หน
ก็ รัก รัก เธอไม่น้อยลง…ได้เพียงแค่น้อยใจ

โค้ดเพลง เวรกรรม พริกไทย

<object width=”300″ height=”135″><param name=”allowFullScreen” value=”true” /></param><param name=”wmode” value=”transparent” /></param><param name=”FlashVars” value=”songID=22998&autoPlay=true” /></param><embed src=”http://embed.pleng.com/flash/player_song_embed.swf&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”300″ height=”135″ FlashVars=”songID=22998&autoPlay=true” wmode=”transparent” quality=”high” allowfullscreen=”true” /></embed><br><a href=”http://jukebox.pleng.com/player_song.php?song_id=22998&#8243; title=”เพลง เวรกรรม / พริกไทย” target=”_blank”>เพลง เวรกรรม / พริกไทย</a></object>

download mp3 link

~ by 0michaeljackson0 on December 8, 2009.

2 Responses to “ฟังเพลง โค้ดเพลง เนื้อเพลง โหลดเพลง:เวรกรรม พริกไทย”

  1. ซึ้งน้ำตาจะไหลค่ะ

  2. Your blog is awesome, I am so enjoying it!

Leave a Reply to holiday-palace Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: